Polityka prywatności

Dane osobowe

1. Składając zamówienie na usługę, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
2. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
3. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.