Francuski dowód rejestracyjny

Jak wygląda francuski dowód rejestracyjny? Jaki jest jego najnowszy wzór? Jak odczytać poszczególne rubryki tego dokumentu? Dlaczego stawia się na nim różne pieczątki i wpisuje adnotacje. Na jakie elementy należy zwracać uwagę? To wszystko postaramy się Ci wyjaśnić na tej stronie.

Francuski dowód rejestracyjny (fr. certificat d’immatriculation) jest dokumentem wydawanym przez urząd prefektury policji francuskiej, który we Francji jest odpowiednikiem polskiego Wydziału Komunikacji. Jego format zmieniał się wielokrotnie, oto najnowszy jego format, wydawany przez prefektury od 15-tego kwietnia 2009 roku (oficjalny wzór):

francuski dowód rejestracyjny

Certificat d’immatriculation: francuski dowód

Opis rubryk francuskiego dowodu rejestracyjnego

A. N° Immatriculation : aktualny numer rejestracyjny (ten sam powinien być na tablicach rejetracyjnych).

B. Date de 1-ère Immatriculation : data 1-szej rejestracji, w przypadku pojazdu sprowadzonego do Francji, będzie to data 1-szej rejetracji za granicą.

C.1 Nazwisko i imię właściciela, lub nazwa osoby prawnej.
C.4a EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE : (adnotacja) jest właścicielem pojazdu.
C.4.1 Liczba wpółwłaścicieli pojazdu, cyfra 2 jeśli jest ich dwóch, dodatkowo może figurować nazwisko drugiego współwłaściciela.
C.3. Adres siedziby właściciela.

D.1 Marka.
D.2 Model, typ pojazdu.
D.2.1 Kod identyfikacyjny CNIT ma znaczenie dla importu pojazdu z innego kraju UE.
D.3 Nazwa handlowa.

E Numer identyfikacyjny VIN.

F.1 Maksymalna masa całkowita pojazdu z ładunkiem (w kg) ustalona przez producenta, jej przekroczenie może być niebezpieczne na drodze.
F.2 Maksymalna masa całkowita z ładunkiem pojazdu (PTAC) dopuszczalna we Francji.
F.3 Maksymalna masa całkowita zestawu pojazdu z przyczepą (PTRA) dopuszczalna we Francji.

G Masa pojazdu do jazdy z kierowcą bez ładunku (na pusto).
G1 Masa pustego pojazdu bez ładunku i bez kierowcy.

H Okres ważności dowodu rejestracyjnego jeśli jest on ograniczony (brak daty = nieograniczony).

I Data wystawienia dowodu.

J Kategoria pojazdu.
J.1 Rodzaj pojazdu w/g oznaczeń francuskich.
J.2 Typ karoserii w/g norm europejskich.
J.3 Typ karoserii w/g norm francuskich.

K Numer recepcji w/g typu (dot. importu z dowolnego kraju).

P.1 Pojemność silnika w cm3.
P.2 Moc silnika w kW.
P.3 Rodzaj paliwa (GO = diesel, ES = benzyna).
P.6 Moc administracyjna we Francji.

Q Relacja moc silnika/masa pojazdu w kW/kg (tylko dla motocykli).

S1 Ilość miejsc siedzących łącznie z kierowcą.
S2 Ilość miejsc stojących.

U1 Poziom hałasu silnika w decybelach.
U2 Prędkość obrotowa silnika w obrotach/min.

V7 Emisja CO2 w g/km.
V9 Spełniana norma emisji spalin w/g UE.

X1 Data ważności przeglądu technicznego.

Y1 Podatek regionalny w €.
Y2 Podatek dodatkowy w €.
Y3 Podatek ekologiczny w €.
Y4 Podatek za obsługę administracyjną w €.
Y5 Podatek za wysyłkę dowodu drogą pocztową w €.
Y6 Suma podatków w €.

Z Adnotacje specjalne.
 

Nowy wzór francuskiego dowodu rejestracyjnego zawiera kupon oddzielany (fr. COUPON DETACHABLE) w celu ułatwienia załatwiania pewnych formalności administracyjnych drogą pocztową. Kierowca zachowuje dla siebie kupon (dolną część), podczas gdy pozostałą część dokumentu przesyła pocztą. Dotyczy to zmiany adresu, lub właściciela, ale tylko na terenie Francji. W Polsce przy rejestracji w Wydziale Komunikacji należy posiadać dowód rejestracyjny w całości.
Uwaga: brak tej dolnej części dowodu może spowodować odmowę rejestracji pojazdu.
Ponadto francuski dowód rejestracyjny może zawierać różne adnotacje i pieczątki. Podczas sprzedaży poprzedni właściciel ma obowiązek przekreślić dowód rejestracyjny, napisać adnotację: sprzedany dnia…(fr. vendu(e) le …) i podpisać się. Brak tej formalności nie ma w Polsce znaczenia. Jeśli pojazd jest sprzedawany, lub przekazywany firmie (handlarzowi) to przeważnie jest stawiana na dowodzie pieczątka tej firmy.


 
Poniżej starszy wzór dowodu rejestracyjnego wydawany sukcesywnie przez prefektury francuskie od kwietnia 2004 roku, dokument jest zgodny z ustaleniami europejskimi.

Carte grise: francuski dowód rejestracyjny.

Carte grise: francuski dowód rejestracyjny.

Oba powyższe dokumenty posiadają zabezpieczenia przeciw fałszowaniu, w tym dobrze widoczny hologram. Najnowszy wzór dowodu rejestracyjnego nie jest już wypełniany na prefekturze, lecz drukowany w centralnej drukarni papierów wartościowych i przesyłany do adresata pocztą.

Jeśli masz dodatkowe pytania odnośnie francuskiego dowodu rejestracyjnego, możesz do nas napisać przez formularz na stronie Kontakt., chętnie udzielimy odpowiedzi.

Produkty, które mogą Cię zainteresować:

Sprawdzenie auta z Francji

Sprawdzenie auta z Francji

 

Francuski przegląd techniczny

Francuski przegląd techniczny

Artykuł, który może Cię zainteresować:

Paliwa i źródła energii we francuskim dowodzie rejestracyjnym.

Tagi: , , , , ,